.

واژگونی اتوبوس تهران به گرگان

کشته شدن 13 نفر از هموطنان

در حادثه 14 آبان 96 در محور گدوک (تهران به گرگان ) 19 مجروح و زخمی

.
.
.
.
.

.
جهت مشاهده اخرین خبر از تعداد کشته ها و زخمی ها در واژگونی اتوبوس تهران به گرگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید…