.

دعوای زن و شوهر در هواپیما هندی

دعوای زن و شوهر در هواپیما هندی و فرود اضطراری

درگیری زن و شوهر ایرانی در هواپیما باعث فرود اضطراری شد

.
.
.
.
.

.
جهت مشاهده فیلم دعوای زن و شوهر در هواپیما و فرود در هند که در حال پرواز از قطر به اندونزی بود را در ادامه مطلب ببینید.