.

مدارس شنبه 27 آبان 96 تعطیل است

مدارس شنبه 27 آبان 96 تعطیل است

خبر قطعی تعطیلی شنبه 27 آبان 96 اعلام شد

وزارت آموزش و پروش درمورد تعطیلی شنبه 27 آبان 96.
.
.
.
.

.
جهت مشاهده خبر قطعی که ادارات و مدارس شنبه 27 آبان 96 تعطیل است یا نه به ادامه مطلب مراجعه نمایید