.

کسر خدمت سربازی سال 96

کسر خدمت سربازی سال 96 سرانجام اعلام شد

شرایط متولدین 72 در کسزی خدمت 96 چگونه است ؟

.
.
.
.
.

.
جهت مشاهده اخرین خبر از کسر خدمت سربازی سال 96 در ادامه مطلب مراجعه نمایید…